Кеңістік фигурасы сфераны әл-Фараби әдістерімен бөлу және оны 3D компьютерлік графикада модельдеу