Үшбұрыш салу туралы

Егер ол айтса: АВ кесіндісіне тең бүйірлі үшбұрышты салу керек болса, онда әрбір А және В нүктелерін центрі етіп алып АВ аралығында шеңбер саламыз. Олар С нүктесінде қиылысады. С нүктесін А және В нүктелерімен СА және СВ түзулері арқылы қосамыз. Сонда АВС тең қабырғалы үшбұрышы шығады

Негіздеме
X

Негіздеме:

AC кесіндісі w1 шеңберінің, ал BC кесіндісі w2 шеңберінің радиусына тең болғандықтан, AB,AC және BC қабырғаларының ұзындықтары бірдей. Яғни берілген алгоритм бойынша сызылған үшбұрыш дұрыс үшбұрыш болып табылады.